Bestyrelse

Siden 2006 har Henrik Rudfeld, efter perioder som menigt bestyrelsesmedlem og kasserer,  være foreningens formand. Bestyrelsen deltager aktivt i den jagtpolitiske debat i Danmarks  Jægerforbund via arbejde i bl.a. det kommunale Jægerråd, kredsmøder og repræsentantskabsmøder.
 

Bestyrelsens nuværende sammensætning

Formand
Henrik Rudfeld
Rygårdevej 5, Vivild

8961 Allingåbro
Telefon: 86480507 / 40510394
Mail: henrikrudfeld@outlook.dk

Næstformand
Flemming Nielsen
Toftevæmget 24
8870 Langå
Telefon: 30201661
Mail: fn-foto@live.dk

Kasserer
Lasse Nielsen
Nørregade 11, Vivild
8961 Allingåbro
Telefon: 61517360
Mail: lasse-dsmukke@mail.com

Sekretær
Lene K. Rudfeld
Rygårdevej 5, Vivild
8961 Allingåbro
Telefon: 86480507
Mail: lenerudfeld@gmail.com

Menige medlemmer
Gunnar Pedersen
Munkhusevej 7, Nørager
8961 Allingåbro
52670257

gunn0379@gmail.com

Frederik Bjerregaard
Østervangs Allé 21
8963 Auning 
27506861

fbjerregaard94@gmail.com

Kasper Fogh Mehl
Solsortevej 3
8410 Rønde
Telefon: 31251331
Mail: kasperfogh@gmail.com

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/