Beretning for Vivild Jagtforening 2012-13

 Det seneste år i Vivild Jagtforening har både været ganske godt….og så mindre godt. Godt fordi vi har holdt et aktivitetsniveau, der ligner de foregående års, og økonomien er på en god kurs, og mindre godt fordi vi har haft mindre opbakning til specielt fællesjagterne.

 I foråret havde vi et overraskende velbesøgt arrangement om markvildt og markrevirer, og kort tid efter var nogen af os på fugletur til Vejlerne, der bl.a. gav et førstegangskig til en blåhals for undertegnede, men vi så også traner, stor hornugle, skestorke og kongeørne, for bare at nævnte nogle af observationerne.

 I juni var vi medarrangører af Norddjursmesterskabet i flugtskydning på NFC, der endnu ikke har fundet sin endelige form, og arrangementet trænger absolut til nye og friske kræfter.

Det samme kan siges om vores engagement i Norddjurs Flugtskydningscenter, hvor det ikke skal være en hemmelighed, at vi synes, NFC-bestyrelsen har fjernet sig en del fra sine rødder i jagtforeningerne og i højere grad tilgodeser flugtskytterne. Her er nok et område, vi skal diskutere mere i fremtiden.

I august havde vi imidlertid vores egen flugtskydningsaften, der var hyggelig, men vi blev dog enige om, at vi manglede ”grill-dimensionen”, som vi har haft tidligere år. Så i 2013 vil vi udvide arrangementet til også at omfatte en bid brød og en grillpølse.

 Fasanudsætningen har været en meget begrænset succes – igen i år – så hvis nogen vil være med i en slags ”udsætningsudvalg” der finder nye måder at udsætte og fodre på, så synes jeg, det vil være en god ide. Og Lene og jeg skal nok tage vores del af arbejdet med fasanerne.

Jagternes forløb har jeg kort været inde på, men den store mangel i 2012 var antallet af deltagende jægere. Vi manglede skytter til at besætte alle poster, så en del vildt snød os. Og da snepperne stort set udeblev på vore jagtdage, var paraderne særdeles begrænsede.

Alligevel skal vi da huske at takke vi også takker de revirejere og -lejere, der har stillet såter til rådighed for foreningen i sæsonen. Det har drejet sig om Karin og Jens Korning, Jens Legarth, Poul Nielsen, Steen Pedersen og Lene og Henrik Rudfeld.

 Sidst i oktober realiserede vi så den tysklandstur, vi havde taget tilløb til i lang tid. Vi, 8 mand, havde en rigtig god tur, selv om vi var samspilsramte i mange situationer og ikke fik skudt til det vildt, vi så. Derfor blev paraden på denne tur begrænset til 5 stykker hjortevildt, men ikke mere begrænset end at vi gentager turen til efteråret med et maksimum på 10 mand, for synet af det meget dåvildt og lyden af de mange vildsvin, plager stadig en del af os! Tilmelding bliver efter princippet først-til-mølle.

 Vores havjagt i begyndelsen af november blev aflyst pga. dårligt vejr, men kassereren og jeg vovede os da lige uden for tredje revle og fik 3 dykænder med hjem sammen med et nordatlantisk kig til nogle spættede sæler, en storkjove og fire suler.

 I november havde vi et succesfuldt Vin & vildt-arrangement på Madam Blå i Fjellerup. Det var uden sammenligning den bedste mad, vi nogensinde har fået lavet i dette arrangements historie. En lækker aften, på alle måder.

 Vores rævejagt sidst i januar blev arrangeret på en anden måde end tidligere, og det tror jeg er noget, vi vil fortsætte med; nemlig at dagen indledes med 1-1½ times ansitz efter ræv, hvorefter vi har drivjagt og gule ærter.

 Vores hjemmeside har længe været et smertensbarn, men vi tror på, at vi finder ud af at få den sparket i gang igen i løbet af kort tid med hjælp fra Kenny Børup, der så vil modtage tekst og billeder fra medlemmerne.

 Bestyrelsesarbejdet har været godt det sidste års tid, selv om vi har haft sygdom og forfald. Svend Rosendal er som 1. suppleant trådt til og har deltaget på lige fod med den øvrige bestyrelse. Tak for det. Også tak til den øvrige bestyrelse, der har haft nok at lave til div. jagter og arrangementer.

 Jagthuset trænger, som I kan se, til en mindre renovering, men som kassereren vil fortælle om lidt, er der udsigt til, at vi får lidt luft i økonomien i 2013 – vi bliver gældfri med huset om få måneder, og så skal vi have foretaget nødvendige vedligeholdelsesarbejder – og søgt penge hjem til formålet, så bl.a. køkkenet kan blive shinet op. Desværre har vi ikke i 2012 kunnet leje huset ud slet så mange gange, som andre år, men niveauet er nok 1-5 udlejninger pr. år, ser det ud til.

 På det jagtorganisatoriske plan har deltagere fra bestyrelsen og bl.a. Klaus Fogh deltaget i kredsmøde og DJ-repræsentantskabsmøde. Desuden har Lasse Nielsen og jeg selv været en del af den lokale JKF-bestyrelse, hvis repræsentant jeg også er i kommunens Grønne Råd.

JKF-bestyrelsen har i efteråret fået kommunalbestyrelsen til at nikke ja til, at der fremover må drives jagt på kommunale arealer, men det er ikke noget, der ændrer ved Vivild JF’s status, vi bliver blot ved med kunne disponere over jagten i Kommuneskoven.

Vi fik valgt en ny formand for Danmarks Jægerforbund i juni, og jeg betragter det som et meget stort skridt i den rigtige retning for jægerforbundet. Vi har fået en formand, der ikke kun vil jobbet (m. tilhørende løn!) men også sagen, altså jagtsagen.

I forrige uge var Claus Lind Christensen gæst ved JKF-årsmødet her i kommunen, og det bekræftede kun min holdning til den nye mand på posten.

Og så en lille lærerig historie til at slutte af med; et af foreningens medlemmer er kommet i klemme og har fået en bøde på 2000 kr. for at sælge et jagtgevær til en person, der siden er kommet i karambolage med loven. Vores medlem fik forevist et jagttegn ved salget, men det viste sig at være falsk. Personen havde slet ikke jagttegn, og vores medlem måtte derfor ikke have solgt geværet til ham. Bevisbyrden er i denne sag blevet fuldstændig omvendt; idet vores medlem har skullet bevise, at han fik forevist et jagttegn (fx vha. en kopi), i stedet for at politiet skulle bevise, at han IKKE fik forevist det pågældende dokument.

Et yderligere problem i denne sag er, at bødestraffen bevirker, at sagen ikke kan ankes til højere instans, og at beslutningen om, hvorvidt vores medlem fortsat kan løse jagttegn, tages administrativt af politimesteren, og så er der jo ingen der ved, hvordan sådan en sag ender.

Så hvis I skal sælge haglvåben, husk at få en kopi af vedkommendes jagttegn, og gem den godt, bare for alle tilfældes skyld.

Vi i bestyrelsen takker her til sidst vore annoncører uden hvis økonomiske bistand, vi havde endnu sværere ved at få det hele til at løbe rundt. Det har i sæsonen været Julles Kiosk, Allingåbro, Randers Jagt & Fiskeri, Nature Time, Hornslet, Realmæglerne, Auning, Spar Nørager, Futten i Nørager, Advokat Nielsen, Allingåbro, Tandlægerne i Auning, CB-auto, Allingåbro, Hegedal Vildt, Dyrlægerne i Allingåbro og Djurslands Jagtcenter, Auning.

 

Henrik Rudfeld

Formand, Vivild Jagtforening

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/