Beretning for Vivild Jagtforening 2016-17

Generalforsamling tirsdag d. 24. januar 2017

De forgangne 11 måneder har været en sjov oplevelse. Vi har i bestyrelsen haft så store problemer med planlægningen, ikke mindst timingen, at det oftest har været morsomt, men hvordan man end ser det, så har dette første år uden fasanudsætning og jagt på Gl. Brovad ikke været så ringe endda.

Hvis vi tager det problematiske først, kan man jo begynde med denne generalforsamling, der ikke afholdes i henhold til vedtægterne, for selv om vi har talt om det i forbindelse med dirigentens indledende bemærkninger, så bør det også nævnes i beretningen. Som det er fremgået, er vi en måned for tidligt ude, og bestyrelsen måtte i december beslutte, om vi skulle fastholde det fejlagtige tidspunkt, vi havde meldt ud alle steder, eller vi skulle aflyse i aften og indkalde til en ny, rettidig generalforsamling i februar ved at kontakte hvert medlem personligt. Vi blev enige om at stå ved vores fejl – i denne sæson endnu engang må man sige! – og afholde generalforsamlingen som annonceret. Om forsamlingen vil vælte bestyrelsen på denne baggrund, må vi se lidt længere henne i dagsordenen.

Af andre problemer med timingen kan man nævne, at knivmager Kurt ikke mente, at vi havde en aftale den aften, hvor nogle af os var samlet for at høre et foredrag om knive i april. Heldigvis var vi kun få fremmødte, mestendels bestyrelsen, og vi havde endnu ikke besluttet, hvad vi ville have på programmet til foreningsaftenen i november, så vi kunne lave en ny aftale med Kurt, og foreningsaftenen i november blev afviklet med flere fremmødte end ”april-forsøget”, denne gang også med foredragsholderen selv.

I oktober slog vores timing-problemer igennem igen, da vi havde tilsagt jagtdeltagerne i morgenens andetræk midt om natten på en P-plads ved Randers, en time før vi egentlig skulle være mødt. Det gav dog plads til en del snak, både i den omtalte times tid og senere.

Timing var måske også problemet ved forårets fugletur, der af forskellige grunde blev afholdt to uger senere end vi plejer, nemlig to dage før bukkejagten – og samtidig gik turen til en ny lokalitet. Det endte med at være en picnic i det vestjyske, kun for Lene og mig. På grund af halvskidt vejr ikke picnic i det grønne men på Henne Strand. Der var i øvrigt mange spændende fugle og meget kronvildt ved Filsø!

Så i år går turen igen til Vejlerne, og vi håber, at flere vil med lørdag d. 6. maj.

Allerede i februar 2016 havde vi årets Vin & Vildt på Madam Blå med max. antal deltagere, og det var nok det mest vellykkede madlavningsarrangement, vi har haft – både med hensyn til madens og vinenes kvalitet. Det var henlagt til en lørdag, hvor vi startede midt på eftermiddagen og sluttede før midnat, hvilket var et helt rigtigt koncept, og nogle af os glæder os til at forsøge at gøre det lige så vellykket om ca. fire uger.

Vores skydeaktiviteter blev afviklet til tiden, og vi havde gode dage med et pænt fremmøde, så vi vil gentage de to riffelarrangementer; en indskydningsdag i maj og en hjortebanetur i august-september. På samme måde fastholder vi – hvis vi ikke bliver væltet! – vores flugtskydningsaften i august, i år fredag d. 11.

Hvis vi ser helt bort fra de omtalte timing-problemer, så har vores trækjagter ved Randers og jagterne i Kommuneskoven været gode. Fremmødet har været rimeligt, selv om man altid kunne drømme om flere deltagere. Paraderne har også været ganske fine trods de manglende fasaner. Der er i hvert fald blevet brugt en del patroner – ikke mindst når vi tager skudchancerne i Tebbestrup med i betragtning, og vi takker Flemming og Flemmings arbejdsgiver for denne gode jagtmulighed, som vi håber, vi må gentage i år.

Om bukkejagten i Kommuneskoven kan det kort siges, at den intet gav i denne sæson.

Fremmødet til to andre af foreningens jagtarrangementer har været skuffende. Til jagten i Tyskland var der kun 5 deltagere, og vi havde også dårligt jagtheld, da vi både var på det forkerte distrikt og var ramt af dårligt vejr. Heller ikke de lokale tyskere havde dog jagtheld i perioden, kunne vi se i distriktets kølerum, der plejer at blive fyldt i løbet af de dage, vi er der. Da aktiviteten giver et godt tilskud til foreningskassen, vil vi gentage tysklandsturen i år, men er der ikke flere deltagere i år, bliver det sidste gang, vi laver turen. Den er planlagt til at foregå i forbindelse med den sidste weekend i oktober, og på et andet distrikt i området.

Uanset, så havde vi lavet en fejlkalkulation ved beregning af prisen for Tysklandsturen, så foreningskassen har nydt uforholdsmæssigt godt af arrangementet i år med et tilskud på ca. 800 kr./deltager, hvilket er i overkanten, selv om vi selv syntes, vi med en ny indkvartering fik fuld valuta for pengene. Det kommer dog ikke til at ske igen, da der så vil blive en tilbagebetaling til deltagerne, så vi holder foreningens indtjening på 500 kr./deltager. Konceptet med en totalpris for jagt, ophold og som noget nyt også aftensmad var dog godt, og vi havde hyggelige aftener med øl og snak, da vi alligevel ikke kunne komme på jagt pga. mørke.

Det andet jagtarrangement, der ikke var mange deltagere til, var foreningens havjagt, og også på denne tur drillede naturen os. Fuglene var der i tusindvis, men netop denne dag med rigelig vind, ville de ikke holde, og vi skød kun få ænder. Vi fastholder dog havjagten som en aktivitet, men planlægger at afvikle den i november i stedet, for selv om vi satte penge til i år, så er bestyrelsens holdning, at vi skal forsøge at give medlemmerne lokalt-arrangerede aktivitetstilbud for deres kontingenter i stedet for at puge penge sammen til foreningskassen. Det samme gælder i øvrigt vore to riffelskydninger, der i 2016 næsten, men ikke helt, har tjent sig ind, men vi synes, at regnskabet, der fremlægges senere, bakker bestyrelsens holdning op.

Afslutningsvis vil vi gerne spørge i forsamlingen, hvad man tænker om vores seneste ide, nemlig at tilbyde et begrænset antal pladser (efter først-til-mølle princippet) til en kort weekend med ande- og gåsejagt i Vadehavet. Vi forestiller os at lave arrangementet til kostpris – så vi tjener altså intet – men i betragtning af vores økonomi, påtænker vi at give et tilskud til hver jagtdeltager. Vi håber også at kunne udbyde et antal pladser til en dagjagt et eller andet sted, også med et tilskud fra foreningskassen, men her er vi i overvejelsesfasen, så gode ideer modtages gerne.

Vi vil også – igen forudsat at vi ikke væltes – anmode om gode ideer til vores to traditionelle foreningsaftener, en i foråret og en i efteråret. Hvem skal vi invitere, hvilke emner ville være spændende, hvilke foredrag kunne vi tænke os!

Vi håber, at mange vil bakke op om en hyggelig dag senere på året, hvor vi regner med at skulle lave nødvendige ting på huset først, hvorefter foreningen vil være vært for et par øl og mad fra en grill, vi stiller op ved huset.

 

Jeg vil gerne sige tak for samarbejdet med bestyrelsen i det forgangne årstid, og bestyrelsen vil i fællesskab gerne takke de trofaste sponsorer; dyrlægerne i Allingåbro, tandlægerne i Auning, Randers Jagt & Fiskeri, Julles Kiosk i Allingåbro, CB-Auto i Allingåbro, Advokat Nielsen i Allingåbro, Djursland Jagtcenter i Auning, Realmæglerne Norddjursland og ikke mindst de meget loyale bidragydere, Hegedal Vildt ved Fjellerup og Købmanden i Nørager.

Med disse ord afslutter jeg sæsonens beretning og håber på lige så stor eller større opbakning til foreningens arrangementer i det kommende år – eller rettere de kommende 13 måneder frem til næste generalforsamling.

Pbv.

Henrik Rudfeld, fmd.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/