Velkommen til Vivild Jagtforening

Vivild er et åbent og venligt fællesskab, der byder såvel nye som gamle medlemmer velkommen til vore ganske mange jagtaktiviteter.

På bestyrelsens vegne,

Henrik Rudfeld
Formand.

Nyheder fra foreningen

Velkommen til en ny jagtsæson i Vivild Jagtforening 2022

Velkommen til en ny jagtsæson i Vivild Jagtforening.

Vi har netop afholdt generalforsamling i jagtforeningen, og vi fik her diskuteret mangt og meget. Desuden havde Steen Pedersen på denne generalforsamling valgt at trække sig tilbage fra sin anden, mangeårige periode som bestyrelsesmedlem, heraf flere gange som næstformand. Steens afgang er et tab for bestyrelsesarbejdet, men han stopper heldigvis ikke sit engagement i foreningen. Det samme gælder Klaus Fogh, der på den ekstraordinære generalforsamling i august også valgte at trække sig fra bestyrelsen. Klaus Fogh fortsætter heldigvis sit jagtpolitiske arbejde i Friluftsrådet og den regionale hjortevildgruppe. Desuden administrerer Klaus vores mailliste og har indtil nu været kontakt til Endelave og til kommune og reguleringsjægere ifm. rågereguleringen. Han plejer også at sætte dette program op. I de næste år vil Klaus måske også overlevere opsætningen af årsprogrammet og maillisten til personer i bestyrelsen, mens han fortsætter sit arbejde i Friluftsråd (og i den forbindelse også Grønt Råd) og hjortevildtgruppe. Medlemmer af bestyrelsen har allerede overtaget kontakterne til kaninjagt og rågeregulering (se disse).

Både Klaus og Steens afgang fra bestyrelsen er – selv om de kommer til at mangle i arbejdet – udtryk for bestyrelsens strategi for de kommende år, nemlig at søge en aldersmæssig fornyelse i jagtforeningens bestyrelse. Dette faldt tilfældigvis sammen med Steen og Klaus’ ønske om at stoppe i bestyrelsen, for det var ikke, da vi besluttede den nye strategi, afgjort på forhånd, hvem der skulle stoppe i bestyrelsen. Fornyelsen i bestyrelsen er et arbejde, der forhåbentlig kan fortsætte med rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer inden for en overskuelig årrække. Både Lene og jeg selv forventer således også i løbet af en kortere årrække at trække os fra bestyrelsen i god ro og orden, når depechen er givet videre, og en vis kontinuitet sikret (-selvfølgelig ikke fuld kontinuitet, for en ny bestyrelse må jo finde sine egne ben). Men som det ser ud i skrivende stund, så er jeg stadig formand, Flemming er næstformand, Lasse kasserer og Lene sekretær, mens Kasper Fogh er menigt bestyrelsesmedlem. Nye menige medlemmer i bestyrelsen er Gunnar Pedersen (der kom ind i august) fra Nørager og Frederik Bjerregaard fra Vivild (snart Auning), og vi ønsker dem velkommen.

Blandt de ting, vi diskuterede til generalforsamlingen, var, at vi fremover gerne vil afholde den årlige januarjagt om søndagen i den næstsidste weekend, og at vi vil give mulighed for spisning i forbindelse med kommende generalforsamlinger; med forudbestilling og overvejende finansieret af de spisende selv. Desuden vil der blive mulighed for at fravælge det fysiske årsprogram – faktisk håber vi, at en del af jer medlemmer vil vælge kun at få tilsendt programmet digitalt, fordi programmet, der tidligere bar en del reklameindtægter, nu er blevet ganske omkostningstungt, ikke mindst pga. portoudgifter.

Men først og fremmest skal vi jo det kommende år mødes til foreningens jagter og andre arrangementer, og vi håber at se mange af jer til det hele!

Knæk og bræk.

Henrik Rudfeld

PS Formandens beretning fra alle generalforsamlinger, også den fra februar 2022, kan læses her.

Modtag kun digitalt program fremover? Meld dig!

Der er nu mulighed for at modtage foreningens årsprogram i digital udgave i stedet for på papir. Send en mail eller SMS til formanden, hvis du gerne vil nøjes med det digitale program i årene fremover (hvilket vil aflaste foreningen økonomi!). Man kan selvfølgelig stadig læse programmet her på foreningens hjemmeside og/eller modtage papirudgaven, hvis man intet foretager sig.

Arrangementsoversigt for NFC: Norddjurs Flugtskydningscenter

Arrangementer NFC 2022 NY.PNG

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 21. februar 2023

- nu med spisning!

Generalforsamling afholdes i henhold til foreningens vedtægter. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst 8 dage før mødet.

Som noget nyt er der mulighed for at spise aftensmad sammen før generalforsamlingen. Der skal meldes til (se nedenfor), og prisen er kr. 100.

Husk at der vil være trofækåring – efter afstemning – denne aften med præmier. Der kåres Bedste danske bukketrofæ, Bedste danske ikke-bukketrofæ (- kan være ”horn” men også fx skind eller udstoppede dyr) og Bedste udenlandske trofæ. Og ”bedste” kan såvel gå på historien bag trofæet, trofæets sværhedsgrad som skønhed og størrelse. Aftenens deltagere stemmer efter egen overbevisning. Desuden som sædvanlig amerikansk lotto med fine præmier, og der trækkes lod om en bukkejagtplads.

Tilmelding til spisning er nødvendig; tilmelding til generalforsamling er ikke nødvendig.

Tilmelding til spisning til Lene Rudfeld, tlf. 30137357, lenerudfeld@gmail.com  Pris: kr. 100 skal betales forud, kontant til Lene eller på foreningens mobilepay; 0921pp

Tid og sted for spisning:
Jagthuset, Gl. Fjellerupvej 4, Vivild.
Tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 18.00-19.00

Tid og sted for generalforsamlingen:
Jagthuset, Gl. Fjellerupvej 4, Vivild.
Tirsdag d. 21. februar 2023 kl. 19.00

 

Bidrag til hjemmesiden?

Har du bidrag til hjemmesiden - fx opskrifter, beretninger eller billeder - så skriv til hjemmesideredaktør Sine Rudfeld på mail: sinerudfeld@gmail.com.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/