Velkommen til Vivild Jagtforening

Vivild er et åbent og venligt fællesskab, der byder såvel nye som gamle medlemmer velkommen til vore ganske mange jagtaktiviteter.

På bestyrelsens vegne,

Henrik Rudfeld
Formand.

Tak for en god jagtsæson i Vivild Jagtforening 2023!

Følg med i Facebook-gruppen Vivild Jagtforening for nyheder, billeder osv.

Modtag kun digitalt program fremover? Meld dig!

Der er nu mulighed for at modtage foreningens årsprogram i digital udgave i stedet for på papir. Send en mail eller SMS til formanden, hvis du gerne vil nøjes med det digitale program i årene fremover (hvilket vil aflaste foreningen økonomi!). Man kan selvfølgelig stadig læse programmet her på foreningens hjemmeside og/eller modtage papirudgaven, hvis man intet foretager sig.

Derudover er det muligt at blive adviseret om Vivild Jagtforenings arrangementer via e-mail. Tilmeld dig til at få VJF-nyhedsnotitser på:
klaus.fogh@hotmail.com

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vivild Jagtforening
25. februar 2025

- Husk tilmelding til spisning!

Generalforsamling afholdes i henhold til foreningens vedtægter. For-
slag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde mindst 8
dage før mødet.
Der er mulighed for at spise aftensmad sammen før generalforsamlin-
gen. Der skal meldes til (se nedenfor), og prisen er kr. 100.
Husk at der vil være trofækåring – efter afstemning – denne aften med
præmier. Der kåres Bedste danske bukketrofæ, Bedste danske ikke-
bukketrofæ (- kan være ”horn” men også fx skind eller udstoppede
dyr) og Bedste udenlandske trofæ. Og ”bedste” kan såvel gå på histori-
en bag trofæet, trofæets sværhedsgrad som skønhed og størrelse. Afte-
nens deltagere stemmer efter egen overbevisning. Desuden som sæd-
vanlig amerikansk lotto med fine præmier.

Tilmelding til spisning er nødvendig; tilmelding til generalforsamling
er ikke nødvendig.

Tilmelding til spisning til Lene Rudfeld, tlf. 30137357, lenerudfeld@gmail.com
Pris: kr. 100 skal betales forud, kontant til Lene eller på foreningens
mobilepay; 347754

Tid og sted for spisning:
Jagthuset, Gl. Fjellerupvej 4, Vivild.
Tirsdag d. 25. februar 2025 kl. 18.00

Tid og sted for generalforsamlingen:
Jagthuset, Gl. Fjellerupvej 4, Vivild.
Tirsdag d. 25. februar 2025 kl. 19.00
 

Bidrag til hjemmesiden?

Har du bidrag til hjemmesiden - fx opskrifter, beretninger eller billeder - så skriv til hjemmesideredaktør Sine Rudfeld på mail: sinerudfeld@gmail.com.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/