Om Vivild Jagtforening

Vivild Jagtforening er en mindre jagtforening med ca. 140 medlemmer. Foreningen har eksisteret  siden begyndelsen af 1950’erne og har de sidste 20-30 år haft en blandet medlemsskare af lokale og udenbys jægere. 
 
Foreningen satser en del energi på at holde et højt aktivitetsniveau, idet vi bl.a. forsøger at udnytte  vores forenings hus, ”Jægerhuset”, mest muligt. Dette hus på adressen Gl. Fjellerupvej 4, Vivild,  8961 Allingåbro blev overtaget af Vivild Jagtforening og gennemgribende renoveret i 1996, ikke  mindst ved frivillig arbejdskraft og det er siden – ved en blanding af sparsommelighed og mange indtægtsgivende aktiviteter, der blev bakket op af medlemmerne – lykkedes os at betale huslånet ud. 
 
En af foreningens kerneaktiviteter er jagt. Ud over at komme på jagt hos lokale jægere, råder Vivild  Jagtforening også over et eget jagtterræn, som vi gennem årtier har lejet af kommunen. På dette  terræn afholder vi både fællesjagter og gennemfører individuelle bukkejagter. Desuden har vi de  seneste år både haft havjagt fra kutter og riffeljagt i Tyskland på programmet.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/