Beretning for 2014-2015

Generalforsamlingen 24. februar 2015

2014 har været et ganske godt år i Vivild Jagtforening. Vi kommer ud af sæsonen med et pænt overskud, vi har haft et pænt aktivitetsniveau ud over jagterne, og jagterne er også gået godt, idet der både har været vildt i såterne og vildt på paraden. Det eneste minus i denne sammenhæng er et svigtende deltagerantal på fællesjagterne, hvilket nok skal ses i lyset af, at Grethe Christensen, der er stoppet med jagtundervisningen, således også har sluppet den kontante styring af jagtkursisterne i Randers-Langå området og desværre ikke mere sender nyjægere i vores retning.

Vi er i bestyrelsen i øvrigt sikre på – i forbindelse med fællesjagterne – at fodring i kommuneskoven har været en god idé, så tak til Lasse Nielsen og Claus Storgaard. Det har givet mere vildt i skoven, selv om vi i mange tilfælde er blevet snydt af vildtet alligevel – af en eller anden grund havde vi også rimeligt held med at kunne holde på nogle af vore udsatte fasaner i år på trods af, at vi ikke ændrede noget i forhold til sidste år.

Både tysklandsturen i oktober med 11 deltagere og havjagtturen i januar med 8 deltagere var gode oplevelser, og begge ture havde parader på 11-12 stk. vildt. At der på den første fællesjagt i oktober også kom en sidegevinst i form af et (anskudt) krondyr på paraden, runder bare det positive billede af, selv om det ikke er noget, vi har valgt at budgettere med i det kommende regnskabsår! Vi havde i øvrigt for første gang jagt i januar, ikke bare rævejagt, for den nye aftale med kommunen giver os denne mulighed, men ikke mange trodsede vintervejret, så vi havde svært ved at besætte posterne, men havde alligevel en god dag og rigeligt med gule ærter efterfølgende.

I april havde vi den årlige fugletur til Vejlerne, og det var som sædvanlig en lille hard-core samling mennesker, der tog afsted lidt over kl. 4 en søndag morgen, men som sædvanlig fik vi mange gode kig, der for deltagerne er en endelig bekræftelse på, at så blev det forår igen i år!

For første gang i mange år havde vi lejet riffelbanen i Allingåbro en søndag eftermiddag i begyndelsen af maj, og det var en fin dag med ganske mange deltagere, og for første gang i mange år fik vi så mange deltagere i skydningen til riffelpokalen, at den blev uddelt, så endnu engang til lykke med den, Thomas Kristensen.

Vores flugtskydningsaften senere i maj var som så man gange før ikke godt besøgt, men vi hyggede os, som vi plejede og sluttede aftenen af med en grillpølse.

Ligesom med riffelindskydningen havde vi for første gang i ganske mange år bukkejagt på programmet, men det blev desværre ikke til vildt – ikke fordi bukkene i Kommuneskoven ikke var der, men fordi det tilsyneladende var de forkerte jægere, der havde lagt billet ind på jagten! Sammenfattende må vi sige, at 1-2 pürsch per bukkejæger ikke er garanti for nedlagt buk! Vi afsætter én bukkejagtplads ved lodtrækning i aften til generalforsamlingen (- og den kan kun vindes personligt, ikke afsættes til anden side), mens de øvrige bukkejagtpladser vil blive fordelt i forbindelse med vores indskydningseftermiddag, søndag d. 3. maj.

Vi har haft et par foredrag, hvor vi måtte konstatere dét, som tilsyneladende altid gør sig gældende, nemlig at det giver underskud, hver gang vi inviterer en person, der skal honoreres med penge og ikke bare en vingave. Foredraget i foråret med Per Kauffmann om jagt i Nordamerika var både spændende og sjovt, mens vi fik en lærerig aften i oktober om riffelskydning og kikkerter, specielt Zeiss-kikkerter, med repræsentanten for Zeiss (Thomas D) og Danmarks Jægerforbunds riffelkoordinator Nicholai Vigger Knudsen. Vi vil dog stadig lave den nævnte slags underskudsgivende arrangementer fra tid til anden, for der er efter bestyrelsens mening ikke fornuft i blot at puge penge sammen til et eller andet udefineret mål ude i fremtiden. Det gælder fx også havjagten, som vi vil forsøge at arrangere igen i den kommende sæson.

Midt i november havde vi spise- og drikke- og madlavningsarrangementet Vin & Vildt på Madam Blå i Fjellerup, og vi fik rigtig god mad, og igen i år besluttede alle deltagerne sig for at opgradere vinenes kvalitet, så vi fik rigtigt fine vine til maden, der da også var det bedste, vi har præsteret, nogensinde.

Næste sæson vil vi ændre tidspunktet for Vin & Vildt, fordi det passer deltagerne bedre ikke at skulle afsted sidst på eftermiddagen en fredag, og det passer faktisk også Madam Blå-ejerne bedre på et andet tidspunkt, så vi sigter efter en lørdag i februar 2016.

På kommunikationsfronten havde vi i 2014 valgt at opgradere kvaliteten af det rundsendte program, og umiddelbart har vi fået megen positiv respons på, så det agter vi at gentage i år. Det eneste, der i min optik overhovedet ikke har fungeret i det forgangne år, er vores hjemmeside, selv om jeg hver generalforsamling i de sidste, snart mange år har ”formodet at det nu blev bedre”. En række af hjemmesideadministratorer har givet op, men nu tror jeg faktisk, at der er bund i udsagnet, når jeg i år siger, at ”nu tror jeg på, at det bliver bedre”. Vi har nemlig overtalt to af vore nye medlemmer, Morten Henriksen og Sine Rudfeld, til at passe hjemmesiden, og jeg tror, at det går i orden i løbet af kort tid.

Vi har i bestyrelsen i løbet af året deltaget i arbejdet i Jagtforeningernes kommunale Fællesråd, der nu er omdøbt til det kommunale Jægerråd, idet Lasse Nielsen har repræsenteret Vivild Jagtforening og undertegnede har været formand. Det er i denne sammenhæng, at jægerne i kommunen er lykkedes med at få ganske megen jagt på kommunal jord, og vi har i den forbindelse fået bukkejagt og en ekstra fællesjagt på disse arealer.

Flemming Nielsen, Sine Rudfeld og undertegnede deltog i kredsmødet i marts, og jeg var desuden til repræsentantskabsmøde i jægerforbundet i juni 2014, men der var ikke meget kontroversielt på dagsordenen denne gang. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed , at vi Jægerrådet er begyndt at rynke brynene, fordi vi oplever, at vi, der skulle være jægerforbundets mindste eller mest decentraliserede, politiske enhed, bliver holdt hen i mørke. Vi oplever, at mange beslutninger bliver taget uden vores deltagelse eller in-put, og der er heller ikke en kontinuerlig nyhedsstrøm fra hovedbestyrelsen til os i kommunerne. Det er et politik-område, vi vil have fokus på i de kommende år.

Vi vil gerne takke vore sponsorer, hvorfra vi i mange tilfælde har modtaget støtte i mange år; det gælder Købmanden i Nørager, Jagt og Fiskeri i Randers, Advokat Nielsen i Allingåbro, Realmæglerne i Auning, Julles Kiosk i og CB Auto i Allingåbro, Hegedal Vildt og Foder i Fjellerup, Djurslands Jagtcenter i Auning, dyrlægerne i Allingåbro og Tandlægerne i Auning, men vi vil meget gerne have flere annoncører, hvis nogen af de tilstedeværende har kontakt til mulige sponsorer.

Vi har allerede nogle af arrangementsdatoerne for det kommende år, bl.a. riffelindskydning søndag d. 3. maj kl. 12-14 og flugtskydning på NFC fredag d. 14. august. Desuden vil vi deltage i afviklingen af den jagtmesse, der skal afholdes på Gl. Estrup søndag d. 13. september. Gl. Estrup var tidligere partner, men har nu trukket sit engagement, og Auning Jagtforening har tilbudt de andre jagtforeninger i området at være med-deltagende partnere, og selv om Gl. Estrup ikke selv er arrangør, må vi gerne bruge deres arealer, hvorfor messen vil blive afholdt her.

Vi håber også at lave et foredrag med dyrlægen, der skal fortælle om alle de nye sygdomme, der truer vore hunde.

Til slut skal jeg ikke glemme at takke bestyrelsen for godt samarbejde og ikke mindst Lasse og konen for arbejdet med regnskabet samt Klaus Fogh for sit arbejde med opsætningen af det trykte program og arbejdet med mail-nyhedsbrevene.                                                                                                        

Desuden tak til de revirindehavere der i sæsonen har lagt arealer til foreningens jagter; Karin og Jens Korning, Jens Legarth, Steen Pedersen, Poul Nielsen samt Lene og Henrik Rudfeld.

Tak for ordet,

Henrik Rudfeld

Fmd./Vivild Jagtforening

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/