Beretning for Vivild Jagtforening 2009-10, Vivild, 23. februar 2010

I Danmarks Jægerforbund er man igen i år i gang med at finde kandidater til Årets Jagtforening, og igen har Vivild Jagtforening ikke en chance for at blive foreslået som kandidat, endsige vinde. Det samme vil være tilfældet næste år. Succeskriterierne for at kandidere til Årets Jagtforening har nemlig noget med udvikling at gøre; medlemsfremgang, initiativer specielt for unge, initiativer specielt for kvinder, initiativer specielt for nyjægere osv. og har foreningen så samtidig et livligt foreningsliv med diverse aktiviteter, så har man mulighed for at komme i betragtning som Årets forening i Danmarks Jægerforbund. Så set i det perspektiv er Vivild Jagtforening ikke særligt succesfuld eller fremtrædende, ja ud fra nogle af de nævnte kriterier nærmest en fiasko.

Det mærkelige er, at sådan føles det ikke. Vi i bestyrelsen forsøger jo at tage godt hånd om nye og unge jægere, og vi synes også – selv om vi ikke giver dem særstatus – at kvinder på jagt og på skydebane er en helt naturlig ting. Og vi prøver også at have et aktivt foreningsliv, men vi må bare erkende, at vi i Vivild ikke har de store udviklingsmuligheder; vi har nok mere eller mindre rekrutteret alle de potentielle medlemmer i vores lokalområde, vi har erhvervet hus for snart længe siden, skydeaktiviteter er ”udliciterede” til Norddjurs Flugtskydningscenter (som vi vel at mærke har andel i) samt Allingåbro Skytteforening, og hundearbejdet er for år tilbage lagt over i regi af Djursland Jagthundeklub. Og så har vi med godt 150 medlemmer ikke helt volumen nok til at afholde de helt store arrangementer.

Så alt i alt må vi glæde os over, at der dog trods alt er liv i foreningen! Og det vil jeg nu tale lidt om:

I april havde vi et spændende foredrag af Verner Frandsen, der gav fiduser til kragejagt og demonstrerede, hvordan man kunne lave sine egne lokkefugle til kragejagt. Og i lyset af den nye bekendtgørelse om regulering af skadevoldende vildt må Vivild Jagtforening her siges at have været på forkant med udviklingen.

I april og maj afviklede vi 3 træningsskydninger til riffelpokalen, og igen vandt Søren Søgaard pokalen.

På grund af forskellige omstændigheder måtte vi aflyse årets tur til Vejlerne omkring 1. maj, men igen i år forsøger vi os, og så måtte vi pga. en misforståelse køre forgæves til skydebiografen hos Nystrøm & Krabbe i maj. Og vi vil gerne i aften høre tilkendegivelser, om man kunne tænke sig, at vi lavede en tur til skydebiografen i 2010?!

I juni havde vi vores årlige skydedag på flugtskydningsbanen i Ørsted Enge, men selv om vi i et forsøg på at lokke flere deltagere af huse havde annonceret det som både en trænings- og konkurrencedag med gode muligheder for instruktion, så var fremmødet skuffende.

De sædvanlige pokaler blev dog uddelt, og der var masser af sponsorgaver, der blev fordelt efter lodtrækning mellem deltagerne. Grill-sceancen efter endt skydning var også som sædvanlig hyggelig, så jeg kan kun opfordre til, at man dukker op til skydedagen i år, som ligger lørdag d. 5. juni.

Mesterrække

Vinder:  Brian Nielsen

A-række

Vinder: Thomas Kristensen

B-række

Vinder: Claus Nielsen

Veteranrække

Vinder: Peter Busk

Damerække

Vinder: Lene Rudfeld 

Sportingpokalen

Thomas Kristensen

Par-skydningen blev vundet af Brian Nielsen og Henrik Rudfeld.

I jagtsæsonen 2009-10 har vi afholdt 4 fællesjagter; 3 fællesjagter i Kommuneskoven og på naboers arealer samt en rævejagt sidst i januar, og i den forbindelse må vi rette stor tak til de, der i løbet af den forgangne sæson stillede jagtterræner til rådighed for foreningens jagter; det drejer sig om Jens og Karin Korning, Jens Legarth, Steen Pedersen, Bent Nielsen, Knud Erik Anderson, Poul Nielsen samt Lene og Henrik Rudfeld. Uden denne støtte fra disse lokale jægere måtte vi i høj grad indskrænke vores aktivitet på det jagtmæssige område. Om vi får lov til at beholde jagten i Kommuneskoven på sigt ved vi endnu ikke, men vi glæder os over, så længe vi har den som supplement til andre terræner.

Selv om vi havde dødsfald blandt de unge fasaner i volieren i juli, havde vi ganske godt held med at holde på fasanerne langt hen i sæsonen, så selv om de svigtede på den første jagt, så tog de revanche senere, og jeg skal ikke undlade at opfordre til at benytte sig af flugtskydningscenterets tilbud om skydeinstruktion, for på en af jagterne blev der affyret 53 skud, og der lå 4 stykker vildt på paraden! Af disse 4 stykker vildt var 2 fældet med hver ét skud! Så der var oplevelser nok på vore fællesjagter. Desværre havde vi ikke alt for stort fremmøde til rævejagten i januar, for vi kunne ikke sætte skytter af på alle lovende poster. I alt så vi 7 ræve, men det blev bare til en enkelt forbier til én ræv.

Omkring 1. november havde vi annonceret en havjagt fra Rygårde Strand, men ikke mange reflekterede på tilbuddet. Vi var således 4 mand i to joller, der på 3½ timer skød 21 havdykænder, så de der blev i land snød kun sig selv. Vi gentager tilbuddet i det kommende efterår.

I ugen efter havjagten havde vi et velbesøgt og spændende foredrag i Jagthuset med hundefører og instruktør Tommy Hougaard, som fortalte om hundedressur med udgangspunkt i arbejdet med sin dygtige ruhår Aja. 

Som en delikat prik over november-aktiviteterne gentog vi vores Vin-og-Vildt arrangement på ”Hvide Kok”, og vi fik rigeligt med god mad og vin, og da arrangementet efterfølgende gav et lille tilskud til foreningskassen, må det siges at være vellykket.

Vi har efterhånden fået foreningens hjemmeside op at køre. Vi takker Klaus Fogh for at have arbejdet med den i en årrække, og vi glæder os over, at Elisabeth Husom er gået aktivt ind i arbejdet med at lave en ny hjemmeside og vedligeholde den.

Det med tilskuddet fører mig over i at tale om foreningens økonomi, for vi har i det forgangne år ikke – som budgetteret – kunnet leje Jagthuset ud, så vi har for første gang i ca. 10 år måttet opjustere vore priser på jagt med 20 kr. Og det må vi desværre, som I vil se senere på generalforsamlingen, følge op med et forslag til kontingentstigning. Vi er jo stadig tynget af et huslån, selv om tilbagebetalingshorisonten nu er overskuelig. Heldigvis har vi kunnet dække nogle af de budgetterede indtægter ind ved mødeaktivitet i Jagthuset (JKF og Grønt Råd) samt at square-dancerne leje huset en gang om ugen i et par måneder.

Heldigvis har vi sponsorer, der har støttet vores programmer med annoncering samt givet gaver, og vi skal således takke

Julles Kiosk

Randers Jagt & Fiskeri

Realmæglerne

Super Spar, Vivild

Spar Nørager

Advokat Nielsen

Tandlægerne i Auning

CB-auto

Hegedal

Dyrlægerne i Allingåbro

CC-Glesborg

Allingåbro Lystfiskershop

 

Det nye bestyrelsesmedlem i Vivild Jagtforening, Pia Mogensen, måtte desværre trække sig fra arbejdet pga. tidsmangel, så indtil denne generalforsamling har Ole Kristensen som 1. suppleant siddet i hendes sted.

Vi har i det forgangne år været repræsenteret i Norddjurs Flugtskydningscenters bestyrelse ved Thomas Kristensen og Robert Frederiksen, og vi har heldigvis som tidligere kunnet trække på et pænt antal hjælpere til flugtskydningsbanen blandt VJF’s medlemmer. Thomas ønsker ikke at stille op til bestyrelsen i Vivild JF, og ønsker ligeledes ikke at fortsætte i flugtskydningscenterets bestyrelse, så samtidig med at vi takker Thomas for indsatsen i en årrække, må vi altså – og gerne i dag – finde et nyt bestyrelsesmedlem til NFC. Robert har desuden repræsenteret NFC i JKF’s betyrelse, ligesom Lasse Nielsen har repræsenteret Vivild JF i JKF’s bestyrelse, hvor Henrik Rudfeld sidder som formand, så alt i alt er Vivild pænt repræsenteret i JKF-Norddjurs.

Henrik Rudfeld har desuden siddet i de kommunale Grønt Råd og Grønt Forum, to organer der heldigvis for formandens mødeaktivitet bliver lagt sammen til ét organ med stiftende generalforsamling i Grenå d. 4. marts. Det nye barn kommer til at hedde Grønt Forum.

Ligeledes var Vivild Jagtforening repræsenteret på såvel kredsmødet i marts som repræsentantskabsmødet i juni, så alt i alt har der været noget at se til, ikke mindst for formanden, næstformanden og kassereren og hjælperne på skydebanen (der også inkluderer de tre allerede nævnte!)

Til slut vil jeg lige henlede opmærksomheden på, at der er blevet vedtaget et nyt jagtlovsforlig. Dette forlig giver bl.a. mulighed for at regulere krager og husskader på ejendomme, hvor de to arter er en belastning for den øvrige fauna i perioden 1. februar - 15. april. Fra i år er der altså mulighed for at opleve "kragejagt" som i gamle dage.

Der er dog et par betingelser, der skal være opfyldt! Man må bl.a. kun regulere krager og husskader efter ansøgning til den lokale vildtforvaltningskonsulent, men EN JAGTLEJER KAN IKKE SELV ANSØGE! Det er ejeren/forpagteren af en ejendom (og der skal altså søges for hver enkelt ejendom, man har lejet jagten på!), som skal skrive ansøgningen under

JKF-Norddjurs arbejder iøvrigt på at få stablet et foredrag på benene med en af Danmarks allermest erfarne træk- (og krage-) jægere, Bjarne Frost, i løbet af 2010.

Der er desuden kommet en ny bekendtgørelse vedr. opbevaring af ammunition, der nu skal opbevares i godkendt sikringsskab ligesom våben (virkning ab 1/3-10). Dog må våben og patroner gerne opbevares i samme skab.

Og så modtager vi gerne forslag til aktiviteter i det kommende år – og gerne indtægtsgivende samme!

 

Henrik Rudfeld

Formand i VJF

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/